Conferencia sobre mobbing en Ayuntamiento de Cerdanyola

Benvolgut alcalde, regidors,...

Des de la nostra Associació d’Ajuda contra el Maltractament i l’Assetjament Psicològic (AMAYA), agraïm la vostra invitació pel fet que ens permet donar-nos a conèixer com Associació i, alhora, se’ns dona l’oportunitat de poder informar i conscienciar envers el fenomen del Mobbing al personal de la vostra Institució.

La valentia i coratge que amb aquesta decisió demostra el vostre equip de govern, és poc habitual. Convidar la nostra Entitat no és un “acte cap a la galeria”. Arriscar-se a “mirar les tripes” de la seva organització denota que el vostre compromís polític va més enllà dels ciutadans de Cerdanyola que us van elegir. Amb la vostra presència inaugurant aquesta conferència sobre Mobbing, la Realidad Oculta es mostra el que voleu fer arribar al vostre personal, que més enllà de la obligació legal que us bé imposada, voleu una organització més respectuosa i saludable. Un bon tracte cap als seus treballadors millorarà les expectatives que els ciutadans han disposat en la millora de la qualitat dels serveis que el vostre Ajuntament ofereix, atès que no hauran d’estar pendents de com defensar-se dels seus superiors o companys i sí, de millorar les condicions i els serveis dels vostres conciutadans recuperar així la seva autoestima i el rol que la organització hauria d’atogar-li.

Com es veurà a la primera presentació, la cultura corporativa d’una organització és un determinant de salut dels seus treballadors, tan important o més que els serveis sanitaris. La influència de les condicions i els riscos psicosocials en el treball tenen efectes sobre la salut dels treballadors, i poden modificar l’estat de salut d’una persona, afectant l’estat de complet benestar bio-psico-social que l’OMS defineix com a salut.

A la segona presentació, es visualitzarà que com Associació creiem fermament que el mobbing és un risc psicosocial i, per tant, s’ha de tractar des de la vessant preventiva dins de les organitzacions i no des de la psicologia, que culpabilitza i estigmatitza al propi treballador, com un malalt mental. Entenem el mobbing com una situació laboral directament relacionada amb l’organització del treball, contingut de la feina i realització de la tasca, i que es presenta amb la capacitat d’afectar el desenvolupament del treball i danyar de forma important la salut del treballador.

Com a conclusió, l’existència d’associacions com la nostra demostra el fracàs de les institucions i estructures organitzatives laborals, socials, sanitàries i judicials, que ens hem dotat com a societat, la desesperança, i la soledat de les persones assetjades que ens arriben, indica que havent confiat en les mateixes, s’han trobat desateses, estigmatitzades i culpabilitzades de la seva pròpia situació. Tal com deia Leymann, investigador alemany, pioner en l’estudi del mobbing: “El lloc de treball és l’últim camp de batalla on algú pot matar a un altre, sense patir el més mínim risc de ser portat a un tribunal”

Finalment, voldríem des d’AMAYA, que hi hagués un abans i un després d’aquest acte, no per l’èxit de la nostra entitat, sinó pel bé i el futur de la seva pròpia Organització.

Moltes gràcies
Solveticajuntament cerdanyola